Allt för din säkerhet!

Din lokala leverantör av säkerhetssystem på Gotland. Vi levererar till såväl företag som privatpersoner.

kamera

Letar du efter ett övervaknings-
system till ditt företag?

Sedan den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft 2013 har allt fler företag intresserat sig för fördelarna med kameraövervakning som skydd mot inbrott. Vårt övervakningssystem, Observer Direct, är baserat på övervakningskameror både för inomhus- och utomhusbruk.

Företagslarm

Övriga larmlösningar

Att utforma och leverera effektiva larm- och kameralösningar kräver kunskap och erfarenhet. Gotlandslarm är Professional Partner till Securitas Direct som i mer än 30 år har levererat kundanpassade säkerhetslösningar. Tillsammans med Securitas Direct skapar vi marknadsledande larm- & kameraövervakningslösningar med stor kundnytta. Kontakta oss för att diskutera vilken säkerhetslösning som skulle passa ert företag idag och imorgon.
brandlarm

Brandlarm

Ett pålitligt brandlarm är en av hörnstenarna i ditt företags brandskydd. Våra brandlarm är uppkopplade till vår larmcentral som snabbt verifierar branden och sätter in rätt åtgärd.

Ett brandlarm ska upptäcka och varna för rökutveckling och brand så tidigt som möjligt för att branden snabbt ska kunna släckas. Med brandlarm uppkopplat till larmcentral sparar du dyrbara sekunder om olyckan är framme. Vi hjälper dig att öka säkerheten i dina lokaler och skydda både anställda och materiella tillgångar.

Inbrottslarm

Inbrottslarm med åtgärd

Med Securitas Direct får du ett professionellt inbrottslarm anpassat efter ditt företags behov. Anslutet till vår larmcentral som är bemannad dygnet runt.

Varje år drabbas allt för många företag av inbrott, men endast en bråkdel klaras upp. Därför är det viktigt att ha ett inbrottslarm. Securitas Direct erbjuder ett effektivt inbrottslarm med kamerabevakning och säkerhetstjänster för att avskräcka och avbryta inbrottsförsök.

overfallslarm

Överfallslarm

Med ett överfallslarm gör du ditt företag till en tryggare arbetsplats.
Ett överfallslarm är en trygghet för personalen. Vid en hotfull eller utsatt situation kan personalen skicka en larmsignal till vår larmcentral med ett enkelt knapptryck. Våra specialutbildade larmoperatörer hanterar snabbt ärendet och sätter in rätt åtgärd.